جهت پرداخت مبلغ نهایی وجه سفارش می‌توانید با استفاده از شماره حساب و یا شماره کارتی که در این قسمت درج شده، به صورت کارت به کارت از دستگاه‌های ATM یا به صورت انتقال وجه اینترنتی اقدام نمایید:

.

  • شماره کارت بانک ملت: 6104337304141235
  • شماره حساب بانک ملت: 4306261033
  • شبا بانک ملت: IR45  0120  0000  0000  4306  2610  33
  • به نام: وحید حکمت

.

لطفا پس از واریز وجه و پرداخت موفق، تصویر فیش واریزی را به همراه فاکتور صادر شده، از طریق یکی از روش‌های زیر برای ما ارسال نمایید:

.

شماره تلگرام: 09104700113

ارسال به ID تلگرام: @CHAPSOB