سلفون مخملی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 0 تومان
  • بستن جزییات

این نوع از کارت ها از ورقه های مرغوب و چگال گلاسه ساخته می شوند و سپس با یک لایه ی سلفون مخمل پوشانده می شوند. کیفیت گلاسه، پرینت، فرآیند روکش کردن و البته چند و چون برش المان های تعیین کننده ی کیفیت نهایی کارت ویزیت شما هستند. روی هم رفته این نمونه ساده و سرراست و پیچیدگی خاصی ندارد مگر اینکه طراحی جذابی انجام داده باشید. 

سلفون مخملی

طرح رو

فرمت های مجاز : .jpg

طرح پشت

فرمت های مجاز : .jpg